SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Temperature inferential control of a reactive distillation column with double reactive sections
Lijing Zang, Kejin Huang, Ting Guo, Yang Yuan, Haisheng Chen, Liang Zhang, Xing Qian, Shaofeng Wang
Chinese Journal of Chemical Engineering . 2019, (4): 896 -904 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2018.11.023