SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Poly (ether ether ketone ketone) based imidazolium as anion exchange membranes for alkaline fuel cells
Tiantian Li, Xuemei Wu, Wanting Chen, Xiaoming Yan, Dongxing Zhen, Xue Gong, Jiafei Liu, Shaofeng Zhang, Gaohong He
Chin.J.Chem.Eng. . 2018, (10): 2130 -2138 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2018.05.015