SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Characteristics of reactivity and structures of palm kernel shell (PKS) biochar during CO2/H2O mixture gasification
Guozhang Chang, Ximin Yan, Pengyu Qi, Mei An, Xiude Hu, Qingjie Guo
Chin.J.Chem.Eng. . 2018, (10): 2153 -2161 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2018.03.003