SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Insights into high-efficient removal of tetracycline by a codoped mesoporous carbon adsorbent
Xinyu Chen, Shuo Shi, Ximei Han, Min Li, Ying Nian, Jing Sun, Wentao Zhang, Tianli Yue, Jianlong Wang
Chinese Journal of Chemical Engineering . 2022, (4): 148 -156 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2021.07.023