SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Systematic investigation of SO2 adsorption and desorption by porous powdered activated coke: Interaction between adsorption temperature and desorption energy consumption
Jun Li, Liqiang Zhang, Xiao Zhu, Mengze Zhang, Tai Feng, Xiqiang Zhao, Tao Wang, Zhanlong Song, Chunyuan Ma
Chinese Journal of Chemical Engineering . 2022, (8): 140 -148 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2021.08.002