SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Surface Modification of Commercial Aromatic Polyamide Reverse Osmosis Membranes by Crosslinking Treatments
WEI Xinyu, WANG Zhi, XU Jun, WANG Jixiao, WANG Shichang
Chinese Journal of Chemical Engineering . 2013, (5): 473 -484 .  DOI: 10.1016/S1004-9541(13)60507-8