SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Measurement and Correlation of Vapor-Liquid Equilibrium for Binary System 1,2-Epoxycyclohexane+1,2-Dichloroethane
ZHOU Cairong, WANG Haifeng, SHI Xiaohua, JIANG Denggao
Chin.J.Chem.Eng. . 2013, (8): 901 -905 .  DOI: 10.1016/S1004-9541(13)60538-8