SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Solubility of Ammonia in Ethylene Glycol Between 303 K and 323 K under Low Pressure from 0.030 to 0.101 Mpa
ZHOU Huan, ZHANG Shuai, GAO Fei, BAI Xiaoqin, SHA Zuoliang
Chin.J.Chem.Eng. . 2014, (2): 181 -186 .  DOI: 10.1016/S1004-9541(14)60022-7