SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Oxygen Gasification of Municipal Solid Waste in a Fixed-bed Gasifier
Miaomiao Niu, Yaji Huang, Baosheng Jin, Xinye Wang
. 2014, (9): 1021 -1026 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2014.06.026