SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Evolvement behavior of microstructure and H2O adsorption of lignite pyrolysis
Yingyue Teng, Shijun Lian, Quansheng Liu, Yuzhe Liu, Yinmin Song, Runxia He, Keduan Zhi
Chin.J.Chem.Eng. . 2016, (6): 803 -810 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2016.04.012