SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Effect of surfactant on zeta potential and rheology behavior of methylene bis (thiocyanate) suspension concentrate
Jianfeng Hu, Yan Cai, Shan Lu, Jiezhen Xu, Zhongrun Yun, Jianheng Huang, Yuliang Wen, Jinqing Qu
. 2017, (5): 541 -546 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2016.08.008