SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Influence of the post-treatment of HZSM-5 zeolite on catalytic performance for alkylation of benzene with methanol
Qingtao Wang, Wenwen Han, Hualei Hu, Jinghui Lyu, Xiaolong Xu, Qunfeng Zhang, Hongjing Wang, Xiaonian Li
Chin.J.Chem.Eng. . 2017, (12): 1777 -1783 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2017.03.033