SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
A data-derived soft-sensor method for monitoring effluent total phosphorus
Shuguang Zhu, Honggui Han, Min Guo, Junfei Qiao
Chin.J.Chem.Eng. . 2017, (12): 1791 -1797 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2017.06.008