SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
MPC of distillation column with side reactors for methyl acetate
Cuimei Bo, Jun Li, Lei Yang, Hui Yi, Jihai Tang, Xu Qiao
Chin.J.Chem.Eng. . 2017, (12): 1798 -1804 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2017.08.012