SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Quantifying growth and breakage of agglomerates in fluid-particle flow using discrete particle method
Lingfeng Zhou, Junwu Wang, Wei Ge, Shiwen Liu, Jianhua Chen, Ji Xu, Limin Wang, Feiguo Chen, Ning Yang, Rongtao Zhou, Lin Zhang, Qi Chang, Philippe Ricoux, Alvaro Fernandez
Chin.J.Chem.Eng. . 2018, (5): 914 -921 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2017.05.018