SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Controlling dispersion and morphology of MoS2 nanospheres by hydrothermal method using SiO2 as template
Zhenwei Zhang, Peng Wang, Fei Wang, Yaqing Li, Wei Lu, Xingmao Jiang, Xia Gui, Zhi Yun
Chin.J.Chem.Eng. . 2018, (5): 1229 -1234 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2017.12.016