SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
CFD simulation of gas-liquid flow in a high-pressure bubble column with a modified population balance model
Bo Zhang, Lingtong Kong, Haibo Jin, Guangxiang He, Suohe Yang, Xiaoyan Guo
Chin.J.Chem.Eng. . 2018, (6): 1350 -1358 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2018.01.003