SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Support surface pore structures matter: Effects of support surface pore structures on the TFC gas separation membrane performance over a wide pressure range
Mengqi Shi, Chenxi Dong, Zhi Wang, Xinxia Tian, Song Zhao, Jixiao Wang
Chinese Journal of Chemical Engineering . 2019, (8): 1807 -1816 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2018.12.009