SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
The status of exploitation techniques of natural gas hydrate
Lei Yang, Yulong Liu, Hanquan Zhang, Bo Xiao, Xianwei Guo, Rupeng Wei, Lei Xu, Lingjie Sun, Bin Yu, Shudong Leng, Yanghui Li
Chinese Journal of Chemical Engineering . 2019, (9): 2133 -2147 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2019.02.028