SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Hydrolysis of mechanically pre-treated cellulose catalyzed by solid acid SO42--TiO2 in water-ethanol solvent
Xingyilong Zhang, Houfang Lu, Kejing Wu, Yingying Liu, Changjun Liu, Yingming Zhu, Bin Liang
Chinese Journal of Chemical Engineering . 2020, (1): 136 -142 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2019.02.027