SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Catalytic cascade acetylation-alkylation of biofuran to C17 diesel precursor enabled by a budget acid-switchable catalyst
Chuanhui Li, Yuanzhong Li, Xiaoxiang Luo, Zhengyi Li, Heng Zhang, Hu Li, Song Yang
Chinese Journal of Chemical Engineering . 2021, (6): 171 -179 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2020.09.037