SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Polyethersulfone-polyvinylpyrrolidone composite membranes: Effects of polyvinylpyrrolidone content and polydopamine coating on membrane morphology, structure and performances
Yanna Wu, Jianxian Zeng, Yajie Zeng, Hu Zhou, Guoqing Liu, Jian Jian, Jie Ding
Chinese Journal of Chemical Engineering . 2021, (10): 84 -97 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2020.09.012