SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Enhanced stability of Fe-modified CuO-ZnO-ZrO2-Al2O3/HZSM-5 bifunctional catalysts for dimethyl ether synthesis from CO2 hydrogenation
Xiao Fan, Shoujie Ren, Baitang Jin, Shiguang Li, Miao Yu, Xinhua Liang
Chinese Journal of Chemical Engineering . 2021, (10): 106 -113 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2020.11.031