SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Mechanism transformation of cyclohexene-thiophene competitive adsorption in FAU zeolite
Pei Xue, Meng Zheng, Longwei Wang, Liyuan Cao, Liang Zhao, Jinsen Gao, Chunming Xu
Chinese Journal of Chemical Engineering . 2021, (11): 68 -78 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2020.12.024