SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Simulation and experiment of six-bed PSA process for air separation with rotating distribution valve
Tao Tian, Yayan Wang, Bing Liu, Zhaoyang Ding, Xinxi Xu, Meisheng Shi, Jun Ma, Yanjun Zhang, Donghui Zhang
Chinese Journal of Chemical Engineering . 2022, (2): 329 -337 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2021.03.027