SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Effects of formaldehyde on fermentable sugars production in the low-cost pretreatment of corn stalk based on ionic liquids
Kaili Zhang, Ligang Wei, Qingqin Sun, Jian Sun, Kunlan Li, Shangru Zhai, Qingda An, Junwang Zhang
Chinese Journal of Chemical Engineering . 2022, (2): 406 -414 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2021.01.001