SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Coupling effect of bifunctional ZnCe@SBA-15 catalyst in 1,3-butadiene production from bioethanol
Zheng Wang, Sijia Li, Shengping Wang, Jiaxu Liu, Yujun Zhao, Xinbin Ma
Chinese Journal of Chemical Engineering . 2022, (5): 162 -170 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2021.02.025