SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Efficient synthesis of tyrosol from L-tyrosine via heterologous Ehrlich pathway in Escherichia coli
Xiaobo Ruan, Sheng Zhang, Wei Song, Jia Liu, Xiulai Chen, Liming Liu, Jing Wu
Chinese Journal of Chemical Engineering . 2022, (7): 18 -30 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2021.05.026