SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
Modeling of propane dehydrogenation combined with chemical looping combustion of hydrogen in a fixed bed reactor
Junru Liu, Rui Hu, Xinlei Liu, Qunfeng Zhang, Guanghua Ye, Zhijun Sui, Xinggui Zhou
Chinese Journal of Chemical Engineering . 2022, (7): 165 -173 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2021.07.032