SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
QSPR modeling of azeotropic temperatures and compositions for binary azeotropes containing lower alcohols using a genetic function approximation
Yixin Ma, Kang Ma, Huixin Wang, Xueli Geng, Jun Gao, Zhaoyou Zhu, Yinglong Wang
Chinese Journal of Chemical Engineering . 2019, (4): 835 -844 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2018.06.031