SCI和EI收录∣中国化工学会会刊
An efficient bifunctional Ni-Nb2O5 nanocatalysts for the hydrodeoxygenation of anisole
Juan Xu, Ping Zhu, Islam H. El Azab, Ben Bin Xu, Zhanhu Guo, Ashraf Y. Elnaggar, Gaber A.M. Mersal, Xiangyi Liu, Yunfei Zhi, Zhiping Lin, Hassan Algadi, Shaoyun Shan
An efficient bifunctional Ni-Nb2O5 nanocatalysts for the hydrodeoxygenation of anisole
Juan Xu, Ping Zhu, Islam H. El Azab, Ben Bin Xu, Zhanhu Guo, Ashraf Y. Elnaggar, Gaber A.M. Mersal, Xiangyi Liu, Yunfei Zhi, Zhiping Lin, Hassan Algadi, Shaoyun Shan
中国化学工程学报 . 2022, (9): 187 -197 .  DOI: 10.1016/j.cjche.2022.07.009